Plany zajęć, terminy zjazdów

Plany zajęć 2014/2015

Ostatnia aktualizacja 03.09.2014

Prosimy o śledzenie zmian w planach, ponieważ mogą one ulec zmianie.

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne

Obowiązkowe szkolenie BHP 

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 

Mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne)

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 

Mapa Kampusu PL z oznaczeniami sal

Oznaczenia sal i grup dziekańskich występujących w planach studiów - Legenda

Terminarz Zjazdów

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr zimowy 2014/2015 03.09.2014

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie Nr R-26/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015