Studia podyplomowe

Wydział Elektrotechniki i Informatyki oferuje studia podyplomowe na następujących kierunkach:

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych:

Lp Nazwa studiów Kierownik Strona www
1 Administrowanie Sieciami Komputerowymi prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik http://ask.politechnika.lublin.pl/
2 Telekomunikacja Światłowodowa prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik http://ask.politechnika.lublin.pl/


Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii:

Lp Nazwa studiów Kierownik Strona www
1 Technologie energii odnawialnych dr inż. Paweł Mazurek http://iee.pollub.pl/index.php/pl/dydaktyka/studia-podyplomowe
2 Systemy sterowania i nadzoru w budynkach dr inż. Marek Horyński http://www.systemy.pollub.pl


Instytut Informatyki:

Lp Nazwa studiów Kierownik Strona www
1 Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie aplikacji mobilnych dr inż. Marek Miłosz http://cs.pollub.pl/education/postgraduate-studies/


Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych:

Lp Nazwa studiów Kierownik Strona www
1 Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej dr inż. Piotr Filipek www.knme.pollub.pl


Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii oraz Katedra Sieci i Zabezpieczeń Elektrycznych

LpNazwa studiówKierownikStrona www
1Elektroenergetyka    dr Paweł Mazurek www.elektroenergetyka.pollub.pl

Projekty studiów realizowane w ramach wsparcia unijnego w latach 2013-2014