27 czerwca 2018

Wynajem pomieszczeń - barek

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A ogłasza możliwość wynajęcia Barku Wydziałowego.

Wynajmujący oddaje w najem pomieszczenie barku i części konsumpcyjnej o łącznej powierzchni 88,88 m2, w tym zaplecze 30,40 mi część konsumpcyjna 58,48 m2.

Pomieszczenie znajduje się na II piętrze w Budynku Wydziału E i I i przeznaczone jest na świadczenie usług gastronomicznych dla studentów i pracowników.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Janusz Boczkowski - Kierownik Obiektu, tel. 81 538 43 69 lub 502 333 926.

Oferty proszę składać do dnia 31 lipca 2018 r. w sekretariacie Wydziału E i I lub przesłać na adres j.boczkowski@pollub.pl