17 czerwca 2020

OBNIŻKA OPŁAT – WYMAGANY DODATKOWY WNIOSEK


Studentki i Studenci którzy złożyli oświadczenia o chęci skorzystania z możliwości obniżki z opłat w semestrze letnim r. ak. 2019/20 proszone/ni się o wysyłanie ze swoich skrzynek pocztowych własnoręcznie podpisanych skanów / zdjęć dodatkowych wniosków z numerem konta do zwrotu.

Skany należy wysyłać ze skrzynek studenckich z domeny pollub.edu.pl na adresy e-mailowe pracowników Dziekanatu  właściwych dla danego roku i kierunku zgodnie z informacją poniżej:

ELEKTROTECHNIKA I STOPIEŃ STACJONARNE:

1 rok - b.korga@pollub.pl

2 rok - e.mazurkiewicz@pollub.pl

3 rok - k.sobanska@pollub.pl

ELEKTROTECHNIKA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1, 2, 3, 4 rok - k.sobanska@pollub.pl

ELEKTROTECHNIKA II STOPIEŃ STACJONARNE:

1, 2 rok - b.korga@pollub.pl

ELEKTROTECHNIKA II STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1 rok - agnieszka.wojcik@pollub.pl

INFORMATYKA I STOPIEŃ STACJONARNE:

1 rok - e.mazurkiewicz@pollub.pl

2 rok - e.fijalkowska@pollub.pl

3 rok - a.podlesna@pollub.pl

INFORMATYKA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1, 2, 3 rok - e.fijalkowska@pollub.pl

INFORMATYKA II STOPIEŃ STACJONARNE:

1, 2 rok - a.podlesna@pollub.pl

INFORMATYKA II STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

1 rok - a.podlesna@pollub.pl

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA II STOPIEŃ STACJONARNE:

1 rok - agnieszka.wojcik@pollub.pl

2 rok - e.mazurkiewicz@pollub.pl

MECHATRONIKA II STOPIEŃ STACJONARNE:

1, 2 rok - k.sobanska@pollub.pl

Osoby które do tej pory nie złożyły oświadczenia chcące skorzystać z obniżki proszone są o wysyłanie oświadczeń i wniosku z numerem konta do dnia 21 czerwca 2020 roku.

Załączniki:

  1. wniosek - nr konta do zwrotu
  2. Załącznik do Zarządzenia Nr R-36-2020
  3. Zarządzenie Nr R-36-2020