9 września 2020

Semestr zimowy 2020/2021 w trybie hybrydowym

Politechnika Lubelska w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzić zajęcia w trybie hybrydowym:

 • wszystkie wykłady oraz ćwiczenia audytoryjne będą prowadzone WYŁĄCZNIE w formie zdalnej (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość),
 • pozostałe formy zajęć (seminaria, projekty, laboratoria itp.) mogą być prowadzone, w zależności od decyzji dziekana:
  • wyłącznie w formie zdalnej,
  • wyłącznie w formie tradycyjnej (przy obecności studentów w salach dydaktycznych uczelni),
  • w formie hybrydowej
  • cześć zajęć w formie zdalnej, cześć w formie tradycyjnej

W związku z tym informujemy, że zajęcia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki będą odbywały się w sposób wskazany w poniższych tabelach, przy czym:

 • zajęcia tradycyjne będą kumulowane tak, by student przebywał na wydziale jedynie kilka dni w ciągu całego semestru,
 • zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Office 365. Dopuszcza się stosowanie platform Moodle.

Do uczestnictwa w zajęciach na platformie Office 365 każdy student powinien posiadać konto, które zakładane jest z wykorzystaniem e-maila w domenie pollub.edu.pl.

W celu założenia konta do platformy Office 365:
 • studenci pierwszego roku – otrzymają wkrótce instrukcje,
 • studenci wyższych lat – otrzymali instrukcje w poprzednim semestrze na pocztę w domenie pollub.edu.pl; (Ewentualną pomoc można otrzymać pisząc z adresu w domenie pollub.edu.pl na adres: office365@pollub.edu.pl).

Szczegółowe harmonogramy zajęć będą udostępnione na stronie internetowej wydziału niezwłocznie po opracowaniu.