Obrony rozpraw doktorskich i postępowań habilitacyjnych

21 marca 2019

Zaproszenie na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Iaroslava KOVALIUKA

Dziekan i Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Iaroslava KOVALIUKA pt.: „Implementacja algorytmu dekorelacji natężenia wiązki jonizującej i energii elektronów w spektrometrze mas do analizy izotopowej gazów szlachetnych”, która odbędzie się w dniu 2...

Więcej o "Zaproszenie na publiczną dyskusję..."