Programy Erasmus +, Erasmus Mundus Cruz del Sur i MOSTECH

Skład Wydziałowej Komisji Kwalifikującej do wyjazdów w ramach programów Erasmus +, Erasmus Mundus Cruz del Sur i MOSTECH:

  • Dr inż. A. Kurnicki - przewodniczący
  • Dr hab. inż. A. Smolarz, prof. PL
  • Dr inż. Paweł A. Mazurek
  • Dr inż. Marek Miłosz

Zasady rekrutacji 

Więcej informacji o programie Erasmus + można znaleźć na stronie Biura Kształcenia Międzynarodowego PL