Samorząd Studencki

Samorząd Studencki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 36a
20-618 Lublin 

Skład Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2018/2019:

Przewodniczący wydziału

Damian Kostyła
email: damian.kostyla@pollub.edu.pl

Wiceprzewodniczący wydziału :

Paweł Panek
email: pawel.panek@pollub.edu.pl

Marek Wojciechowski
email: marek.wojciechowski1@pollub.edu.pl

Członkowie Rady Wydziałowej :


Klaudia Jędzura
email: klaudia.jedzura@pollub.edu.pl

Mateusz Laskowski

email: mateusz.laskowski1@pollub.edu.pl 

Mateusz Wójcik
email: mateuszwojcik1506@gmail.com

Karolina Wójtowicz
email: kwojtowicz95@wp.pl

Łukasz Wróblewski
email: wrobo44@gmail.com